ಏಜಿಸ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು